• Adresa: Vojvode Šupljikca 19, Novi Sad, Srbija
  • Email: office@agencija-odsrca.com
  • Telefon: +381 21 303 6137

TELEFON / WHATSAPP

+49 15237225193 (WhatsApp)
+381 61 166 2436 (Mob.)
+381 21 303 6137 (Tel.)
+381 21 303 6138 (Fax)

INFORMACIJE

Agencija za privremeno zapošljavanje Od srca & Von Herzen Gern doo Novi Sad

Vojvode Šupljikca 19/16, 21101 Novi Sad, Srbija

Matični broj: 21501433

PIB: 111555559

Tekući računi:
205-0070100513887-37 Komercijalna banka A.D.- Beograd
205-0000000269719-08 Komercijalna banka A.D.- Beograd
160-6000000818427-32 Banca Intesa A.D.- Beograd
160-6000000817544-62 Banca Intesa A.D.- Beograd

Zastupnici: Biljana Momčilović

RADNO VREME

8:30-16:30 (Ponedeljak-Petak)
9:00-13:00 (Subota)