• Adresa: Vojvode Šupljikca 19, Novi Sad, Srbija
  • Email: office@agencija-odsrca.com
  • Telefon: +381 21 303 6137
AGENCIJA OD SRCA & VON HERZEN GERN JE VAŠ PARTNER U REALIZACIJI VAŠE KARIJERE

Važno nam je, ukoliko konkurišete za posao u EU, da budete upoznati sa procedurom koju morate proći kako bi Vaš angažman i radni odnos u potpunosti bili zakonski pokriveni.

Procedura za konkurisanje za zaposlenje pred zemljama članicama EU za ostvarivanje radne i boravišne dozvole je sledeća:

KORAK 1 – INTERVJU

Intervju organizujemo na dva načina:

● Direktno – u Novom Sadu

● Online – putem Skype ili neke druge platforme

Proces počinje intervjuom ukoliko potencijalni poslodavac iz Vase biografije proceni da ste Vi ono što je njemu potrebno.

Način intervjua (direktno ili online) određujemo u saradnji sa poslodavcem, kao i termin održavanja intervjua. Naravno, bićete o svemu na vreme obavešteni.

Na intervjuu prisustvujete Vi, poslodavac, ali i naš posrednik koji će Vam biti na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice, ali i da Vam pomogne u komunikaciji sa poslodavcem ukoliko ne vladate dovoljno dobro jezikom.

U proseku, intervju traje oko 20 minuta. Budite spremni da sa poslodavcem razgovarate o svim temama koje se tiču Vašeg budućeg radnog angažovanja u klinici koju poslodavac zastupa. Najčešća pitanja tiču se Vašeg dosadašnjeg radnog iskustva, ali i budućih izazova koji Vas čekaju na novom random mestu. Obaveza poslodavca je da Vam tokom intervjua predstavi sve uslove rada, kao što je radno vreme, visina plate, dodatak za noćni rad, bonusi, rad tokom praznika, kao i pitanje smeštaja. Takođe, predstaviće Vam i kliniku koju zastupa, kao i odeljenja na kojima ćete raditi, daće Vam i sve informacije o Anerkennunga.

Sledeći korak nakon završetka intervjua i sa ostalim kandidatima, je da poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od 5 dana. O svojoj odluci obaveštava naš tim, a mi ćemo sve kandidate, bez obzira da li su odabrani ili ne, obavestiti o odluci poslodavca.

Kraj ovog dela procesa je potpisivanje Ugovora o radu između Vas i poslodavca, a o tehničkom delu ovog procesa informisaće Vas naš tim.

KORAK 2 – UGOVOR O RADU I PROCEDURA

Nakon što se poslodavac odlučio baš za Vas, u obavezi je da Vam dostavi zvaničnu ponudu za zaposlenje na klinici. Rok važenja ponude je dva dana te ste u obavezi da za taj vremenski period obavestite poslodavca da li prihvatate njegovu ponudu za posao ili ne.

Ukoliko ste se odlučili da prihvatite ponudu za posao sledeći korak je potpisivanje Ugovora o radu i priprema dokumentacije za vaše angažovanje na klinici.

Ugovor o radu sačinjava se u četiri primerka, i to tri istovetna primerka na nemačkom jeziku i jedan na srpskom.

Primerci na nemačkom jeziku se raspoređuju na sledeći način:

1. primerak pripada poslodavcu

2. primerak pripada Vama

3. primerak se dostavlja Regierungu zajedno sa ostalom dokumentacijom kandidata

Primerak na srpskom jeziku sačinjen je za Vas, radi boljeg razumevanja odredbi ugovora.

Što se tiče elemenata Ugovora o radu, on najčešće sadrži sledeće elemente:

Napomena: Ugovor o radu obavezno sadrži sledeće podatke:

● detaljan opis delatnosti koju ćete obavljati – vrsta, opis i trajanje

● nedeljno radno vreme

● radno mesto

● visina bruto zarade

● mesto i datum sastavljanja ugovora

● potpis obe ugovorne strane

Priprema zahteva za nadležni Regirung i kompletna dokumentacija kandidata je drugi deo procedure u ovom koraku.

Kada dobijete obaveštenje i ponudu od strane poslodavca za zaposlenje, dužni ste da u roku od 2 dana potvrdite dalju saradnju.

Potpisivanjem Ugovora o radu, saradnja između Vas i poslodavca je zvanično počela.

Sledeći korak je priprema vaše dokumentacije za pokretanje Anerkennunga. Prosek trajanja pripreme je između 30 i 60 dana. Koliko će procedura trajati zavisi od vas. Dobićete spisak potrebne dokumentacije na srpskom jeziku, a sve ostalo ćemo zajednički pripremati.

Važno je da znate da originale dokumenata koje pripremate moraju da budu na srpskom jeziku. Zatim je potrebno ista dokumenta prevesti na nemački jezik isključivo kod priznatog sudskog tumača za nemački jezik. Kada prevodi dokumenata budu spremni, iste morate overiti u konzulatu Nemačke u Beogradu. Imajte na umu da je za overu dokumenata potrebno zakazati termin u konzulatu.

Kada smo zajedno završili ovaj deo procedure, dokumentacija je spremna za slanje nadležnom Regierungu u Nemačkoj. Dokumentaciju nadležnom Regierungu predaje naš tim u Vaše ime, a proces obrade Vaše dokumentacije traje od tri do sedam meseci. O odluci o pokretanju Anerkennunga bićete zvanično obavešteni.

KORAK 3 – ODGOVOR NADLEŽNOG REGIERUNGA

1. Deficitbescheid

Da biste ušli u proces dobijanja vize, potreno je da nadležni organ u Nemačkoj donese odluku o priznavanju odnosno izjednačavanju Vaše diplome.

Može se desiti da Vaša diploma ima određeni deficit u odnosu na važeći plan i program u Nemačkoj. Naravno, taj deficit se može prevazići. Neophodno je da se posebnim dokumentom definiše deficit, a Vi imate rok od godinu dana od stupanja na radno mesto da deficit prevaziđete i da Vaša diploma bude izjednačena sa nemačkim diplomama.

Deficit se izjednačava na dva načina:

● Anpassungslehrgang

● Kenntnisprüfung.

Bez obzira na deficit, možete nastaviti dalju procedure dobijanja vize. Međutim, važno je da dobijete odgovor o deficitu Vaše diplome od nadležnog Regierung-a i taj dokument predajete uz zahtev za vizu konzulatu Nemačke u Beogradu.

2. Urkunde

Sasvim je moguće da Vaša diploma i nema deficit. Diplome bez deficit se izjednačavaju u pokrajni Bayern. Da li Vaša diploma zadovoljava propisane kriterijume zavisi od odredbi i procena nadležnog Regierunga.

KORAK 4 – ZAHTEV ZA VIZU

Grupni termin

Da biste dobili grupni termin koji u mnogome ubrzava ceo proces, potrebno je da Vaš poslodavac zapošljava minimum 15 kandidata.

Ukoliko je ovo slučaj, nakon što je sva dokumentacija predate nadležnom Regierungu, naš tim se obraća konzulatu Nemačke u Beogradu kako biste Vi i Vaše kolege dobili termin.

Kada naš tim preda zahtev za dobijanje grupnog termina, termin se dobija za par nedelja. Sama obrada zahteva za vizu traje oko dva meseca. Na kraju, ukoliko je sve u redu, dobićete viziran pasoš i možete spakovati kofere i početi da radite u Nemačkoj.

Individualni termin

Ukoliko pak Vaš poslodavac zapošljava manje od 15 radnika, individualni termin je jedino rešenje. Od trenutka kada aplicirate za vizu do dobijanja termina može proći i do godinu dana, a proces obrade Vaše dokumentacije zavisi isključivo od konzulata Nemačke u Beogradu.

CV