• Adresa: Vojvode Šupljikca 19, Novi Sad, Srbija
  • Email: office@agencija-odsrca.com
  • Telefon: +381 21 303 6137
MI SMO TIM KOJI ZAPOŠLJAVA RADNIKE I PRUŽA USLUGE

Čime se bavimo:

  • 1) Pružamo usluge nege i brige 24/7 starim i nemoćnim licima u Srbiji
  • 2) Pružamo usluge nege i brige24/7 starim i nemoćnim licima u zemljama članicama EU
  • 3) Pomoć u kući
  • 4) Raspolažemo sa radnicima svih profila zanimanja
  • 5) Servis usluga
  • 6) Čišćenje i održavanje prostora pravnim i fizičkim licima
  • 7) Prevoz putnika/klijenata (sopstvene potrebe)

Od srca & Von Herzen Gern predstavlja tim sa dugogodišnjim iskustvom u domenu nege i brige o starim i nemoćnim osobama i pružanja pomoći u kući. Profesionalna kompetentnost i dugogodišnje iskustvo čine nas nezaobilaznim pružaocem usluga na polju 24-časovne nege.

Od srca & Von Herzen Gern ima visoko postavljene etičke i stručne kodekse i standarde, tako da ćete u svakom momentu imati stručnog, brižnog i kompetentnog negovatelja/icu (po potrebi i medicinskog radnika) pored sebe.

Usluge nege i pomoći u kući pružamo kako u Srbiji tako i u zemljama članicama EU prostora, uz potpunu zakonsku pokrivenost naših zaposlenih.

Ugovori između Od srca & Von Herzen Gern, zaposlenih i krajnjih korisnika su u potpunosti usaglašeni sa zakonima Republike Srbije i Zakonima koji važe u EU. Naši radnici su pokriveni potrebnim ugovorima i putnim i zdravstvenim osiguranjem.

Pored usluga nege starih i nemoćnih osoba, pružamo i usluge pomoć u kući, ustupanje radnika različitih profila delatnosti poslodavcima – korisnicima, servis usluga klijentima, pružanje usluge higijenskog održavanja objekata za pravna i fizička lica kao i organizovanje prevoza putnika.

Jedna od usluga koju pružamo je i najam putničkih vozila sa vozačem. Ovo je izuzetno važno za naše zaposlene i krajnje korisnike usluga. U svakom momentu garantujemo sigurno putovanje i ispunjavanje ugovorenih uslova po pitanju vremena stupanja na rad.

Svi naši zaposleni zasnivaju radni odnos sa svim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o radu Republike Srbije. Takođe, naši zaposleni koji bivaju upućeni na rad u EU mogu biti sigurni, jer su ugovori koji se sklapaju usklađeni sa Zakonima Republike Srbije i Zakonima EU.

Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potreban posao ili usluga stručnih i kompetentnih negovatelja/ica (medicinskih radnika) i svih drugih profila zanimanja. Trudićemo se da saradnja u svakom trenutku bude na obostrano zadovoljstvo.

NAŠE MALO, NEKOME JE MNOGO-VRATIMO OSMEH NA LICE NAŠIM VOLJENIMA