• Adresa: Vojvode Šupljikca 19, Novi Sad, Srbija
  • Email: office@agencija-odsrca.com
  • Telefon: +381 21 303 6137
AGENCIJA OD SRCA & VON HERZEN GERN JE VAŠ PARTNER U REALIZACIJI VAŠE KARIJERE

U liberalnoj i tržišnoj ekonomiji vladaju surova pravila igre gde je na vrhuncu prioriteta poslodavcima lični interes i finansijska dobit. Neretko se dešava da u takvim uslovima najveću štetu pretrpi sam radnik. Posledice takvog odnosa se mogu sagledati i kroz obostrane kratkoročne i dugoročne efekte. Od srca & Von Herzen Gern želi da se razlikuje od drugih po negovanju otvorenog i jasnog odnosa između poslodavca i zaposlenih.

Od srca & Von Herzen Gern u Republici Srbiji posluje sa svim potrebnim dozvolama za rad i licencom za privremeno zapošljavanje. Za Vas obezbeđujemo radnike prema vašim potrebama i zahtevima.

Radni odnos između Agencije Od srca & Von Herzen Gern se zasniva na neodređeno vreme, poštujući sve odredbe Zakona o radu Republike Srbije. Radnici zaposleni u Agenciji Od srca & Von Herzen Gern ostvaruju sva prava i obaveze iz radnog odnosa i kao takvi bivaju ustupljeni Vama prema Vašim potrebama i zahtevima.

Sa nama ste sigurni da ćete imati radnika koji je potpuno pokriven i obezbeđen kako ugovorom o radu tako i osiguranjem. Rizik da doživite štetu ili gubitak je sveden na minimum.

Administrativne obaveze koje Vi imate prema radnicima su zanemarljive, s obzirom da su radnici u radnom odnosu sklopljenom sa Agencijiom Od srca & Von Herzen Gern.

Za Vas obavljamo traženje, selekciju i odabir kandidata prema sledećoj šemi:

  • 1) Upoznajemo se sa tim koja vrsta usluge ili profil radnika Vam je potrebna
  • 2) Pronalazimo odgovarajuće radnike za Vas
  • 3) Dostavljamo Vam našu ponudu
  • 4) Vi donosite konačnu odluku

Pozovite nas i dobićete od naših obučenih i licenciranih radnika detaljna uputstva o proceduri na kojoj mi insistiramo kako bi smo ostvarili visok nivo saradnje.